BLV na praten

Bijzondere ledenvergadering 2024

Op dinsdag 16 januari jl. vond een bijzondere ledenvergaring plaats. Op zich is dat niet bijzonder omdat iedere extra vergadering naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering per definitie een bijzondere wordt genoemd.

Waarom vond het bestuur het nodig om een extra ledenvergadering uit te schrijven en kon de behandeling van de geagendeerde onderwerpen niet wachten tot de volgende algemene ledenvergadering? Er stonden 2 punten op de agenda, te weten:

  • De benoeming van een tweetal bestuursleden
  • en de vaststelling van het verenigingsplan 2024-2028.

Het bestuur wilde het verenigingsplan behandelen in een aparte bijeenkomst zodat er voldoende aandacht aan kon worden besteed. En terecht.

Ik kwam vanwege andere verplichtingen ruim twintig minuten na aanvang van de vergadering binnen en constateerde dat de benoeming van de bestuursleden al lang en breed achter de rug was. Frenklin was bezig een uitgebreide toelichting te geven op het verenigingsplan, professioneel ondersteund met een diapresentatie. Ook onze Vertrouwenscontactpersoon Jan van de Meulenhof kwam aan het woord om het onderdeel dat betrekking heeft op grensoverschrijdend gedrag nader toe te lichten.

De aanwezige leden konden wel waardering opbrengen voor het (bijgestelde) verenigingsplan en keurden dit al applaudisserend goed nadat het verenigingsplan op een enkel detail nog was bijgesteld op basis van de ingebrachte reacties tijdens de vergadering. Zelf blijf ik toch min of meer teleurgesteld achter omdat er slechts 25 leden aanwezig waren, waarvan 8 achter de bestuurstafel. Ik vind het des te meer teleurstellend tegen de achtergrond van de moeite die het bestuur zich heeft getroost om het verenigingsplan te actualiseren.Bestuur, vanaf deze zijde, chapeau voor het verrichte werk. Ik denk overigens dat er meer waardering voor uw werk en inzet bestaat dan op basis van deze vergadering kan worden opgemaakt.

George Hendriks

Over de auteur

Door beheerder / Administrator, bbp_keymaster op jan 21, 2024

nl_NL