Privacy
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. TTV Stiphout is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze wordt verwerkt.

Cookies
Wij kunnen op onze website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website. TTV Stiphout gebruikt cookies voor statistische analyse van het bezoek- en klikgedrag op onze website.

Dataverzameling en gebruik
Wanneer u informatie aanvraagt via deze site, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wanneer u ons contact via de website vragen wij uw e-mailadres, naam, telefoonnummer en andere persoonsgebonden gegevens. Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden om u de aangevraagde informatie, goederen of diensten te verschaffen en indien nodig contact met u te kunnen opnemen.

Vanzelfsprekend zullen wij in het kader van de door u aan te leveren persoonsgebonden gegevens de van toepassing zijnde wet en regelgeving in verband met dataverzameling en data privacy naleven. Wij zullen uw gegevens in geen geval doorgeven aan derden.

TTV Stiphout heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor nadere informatie contact op met TTV Stiphout, via het sturen van een e-mail naar info@ttvstiphout.nl

nl_NL