Protocol corona richtlijnen Stiphouse Update – vanaf 26 juni

Wat zijn de maatregelen? 

Entree  

– bij de toegangsdeur van Stiphouse worden de algemene richtlijnen opgehangen:  In verband met de richtlijnen rondom corona / covid-19 hanteren wij enkele richtlijnen in dit  gebouw. Je bent van harte welkom als je: 

– niet ziek bent en ook geen symptomen hebt van Covid-19. Ook jouw gezinsleden of huisgenoten zijn  niet ziek  

– in dit gebouw de 1,5 meter afstandsregel hanteert  

– bij binnenkomst je handen wast met ontsmettingsmiddel  

– geen fysiek contact hebt met andere aanwezigen  

– als je je registreert en de aanwijzingen van de coördinator opvolgt  

– bij de entreedeur staat ontsmettingsmiddel. Het is de bedoeling dat iedereen die Stiphouse  betreedt zijn/haar handen hiermee ontsmet  

– de toiletten bij de entree mogen gebruikt worden, met het verzoek dit zo min mogelijk te doen  

 

Kantine  

– in de kantine staan alle tafels/stoelen weer opgesteld. Wél vraagt het bestuur om de 1,5 meter  afstandsregel te hanteren, omdat niet iedereen (volledig) gevaccineerd is  

– de bar wordt gebruikt voor de uitgifte van drankjes / etenswaren (voor zover op voorraad).  Hiervoor wordt de korte zijde van de bar gebruikt. Aan de lange zijde van de bar staan enkele  krukken waaraan men mag plaatsnemen om iets te nuttigen  

– drankjes en etenswaren mogen in de kantine genuttigd worden als je op een zitplaats zit of buiten,  bij de fietsenstalling. Het is niet de bedoeling drankjes en etenswaren in de zaal te nuttigen  – bij elke groep wordt een bardienst aangewezen en is het niet de bedoeling dat iedereen zelf  drankjes inschenkt of etenswaren pakt. De bardienst draagt zorg voor het reinigen van het gebruikte  glaswerk, kopjes, schoteltjes e.d.  

– in de kantine worden op de tafels en bar op diverse plekken ontsmettingsdoekjes gelegd. Het is de  bedoeling dat je na jouw gebruik van stoel/tafel deze met een doekje reinigt  – de ventilatoren van de zaal en de kantine worden volledig aangezet en pas uitgedaan door degene  die de zaal afsluit (meestal de coördinator)  

 

Kleedkamers  

– de kleedkamers (én de toiletten in de kleedkamers) blijven voorlopig gesloten en worden tijdelijk  als opslagruimte gebruikt. Er kan dus voorlopig niet gedoucht worden. We verwachten dat de  kleedkamers /douches/toiletten in de kleedkamers ná de zomervakantie weer in gebruik genomen  kunnen worden 

 

Speelzaal 

– er mag zowel enkel- als dubbelspel worden gespeeld door alle leden  

– in de zaal staan 8 tafels  

– in de zaal staan alle stoelen weer in de looppaden. Evenals in de kantine vraagt het bestuur om de  1,5 meter afstandsregel te hanteren, omdat niet iedereen (volledig) gevaccineerd is  – er zijn ontsmettingsdoekjes beschikbaar om evt. zweetplekken van tafels/stoelen te kunnen  verwijderen en/of balletjes te reinigen  

– handen mogen niet aan de tafel afgeveegt worden. Neem je eigen handdoek mee  – de ventilatoren van de zaal en de kantine worden volledig aangezet en pas uitgedaan door degene  die de zaal afsluit (meestal de coördinator)  

– de dubbele deur tussen kantine en zaal staat permanent open voor betere ventilatie  

 

Algemeen 

– op diverse plaatsen in het gebouw hangen posters met daarop de algemene richtlijnen- de  coördinatoren hoeven geen hesje of iets anders herkenbaars te dragen. Onderaan staat een lijst met  de coördinatoren  

– de coördinatoren wijzen alle aanwezigen erop dat ze het registratieformulier invullen. Dit is  belangrijk in verband met een eventueel contactonderzoek bij een besmetting!  

 

Coördinatoren  

woensdagochtend: Will Wasser  

woensdagavond: trainer  

donderdagochtend: Bep Gouweloos  

donderdagavond: Mick van Hoof of Frenklin van der Burgt  

Is een coördinator verhinderd, regelt deze zelf een vervanger. 

 

Link naar vernieuwde Coronaprotocol: update coronaprotocol per 26 juni 2021

Over de auteur

Door ben / Administrator, bbp_participant op jun 29, 2021

nl_NL